Na dobry start

PlonoStart poprawia stan gleby i warunki rozwoju roślin,

co powoduje:

 

– szybsze i bardziej równomierne wschody roślin

– zwiększenie krzewienia i ukorzenienia roślin

– zwiększenie ilości brodawek wiążących azot u roślin strączkowych

– zwiększenie efektywności nawożenia

– poprawę kondycji i zdrowotności roślin

– łagodzenie skutków suszy i nadmiernych opadów

– podniesienie jakości i plonowania roślin

Co się dzieje z glebą?


Ograniczone zmianowanie i nadmierna chemizacja upraw powodują zubożenie ilości i różnorodności korzystnych mikroorganizmów w glebie na rzecz dominacji chorobotwórczych grzybów. Wpływa to na spadek aktywności biologicznej gleby i pogorszenie procesów w niej zachodzących.

Wywołuje to szereg negatywnych zmian we właściwościach fizykochemicznych gleby. Spada zawartość materii organicznej. Pogorszeniu ulega struktura gleby, dostępność wody i składników pokarmowych oraz narasta występowanie chorób.

Jak poprawić stan gleby?

 

Skutecznym środkiem, dającym możliwości na poprawę stanu gleby jest PlonoStart – płynny koncentrat nawozu organiczno-mineralnego z odpowiednio dobranym zestawem mikroorganizmów.

Mikroorganizmy przy pomocy pożywki startowej zawartej w PlonoStarcie ukierunkowują i wzbogacają rozwój życia glebowego, intensyfikując procesy przemiany masy organicznej.

 • Działanie

  PlonoStart rozkłada i przetwarza słomę, obornik, poplony oraz inną masę organiczną w plonotwórczą próchnicę oraz powoduje poprawę najbardziej istotnych dla prawidłowego rozwoju roślin parametrów gleby, takich jak:

 •  • stan fitosanitarny  rozwiń >

  PlonoStart powoduje wzrost ilości korzystnych mikroorganizmów w glebie, przy jednoczesnym ograniczeniu występowania niekorzystnych grzybów. Powoduje to poprawę stanu fitosanitarnego gleby i ograniczenie rozwoju wielu chorób u roślin.

 •  • zawartość materii organicznej  rozwiń >

  Ukierunkowanie i wzrost życia glebowego powoduje wzmocnienie procesów przemiany masy organicznej w materię organiczną, głównego czynnika urodzajności gleby.

 •  • struktura  rozwiń >

  Intensyfikacja życia glebowego i przyrost materii organicznej wpływają na poprawę struktury gleby.

  Powoduje to rozluźnianie gleb, szczególnie gleb zwięzłych i ułatwienia w uprawie oraz stwarza większe możliwości rozwoju systemu korzeniowego roślin, dzięki czemu mogą swobodniej penetrować środowisko glebowe, sięgając po wodę i składniki pokarmowe.

 •  • retencja wodna  rozwiń >

  Wzrost zawartości materii organicznej wpływa na poprawę retencji wodnej gleby, czyli jej zdolności do  wsiąkania, podsiąkania i magazynowania wody. Ma to ogromny wpływ na warunki dla rozwoju roślin, szczególnie w okresach suszy lub nadmiernych opadów, gdzie decyduje o możliwości ograniczenia strat w uprawach.

 •  • zawartość i dostępność składników  rozwiń >

  Przebieg procesów zachodzących w glebie, na skutek działania PlonoStartu powoduje również lepsze udostępnianie składników pokarmowych z przemiany masy organicznej oraz z glebowych form niedostępnych, a także ograniczanie ich wypłukiwania.

 •  • stabilizacja pH  rozwiń >

  Wsparcie procesów glebowych, przy pomocy PlonoStartu przyspiesza poprawę pH przy stosowaniu wapna i pozwala na dłuższe utrzymanie się prawidłowego odczynu gleby.

Dodatkowe informacje i praktyczne porady można uzyskać w firmie BOGDAN
tel. 58 / 586 00 72 – 73
lub u regionalnych doradców:

Cennik

 

PlonoStart dostępny jest w opakowaniach 5l, 10l i 20 l.

Kupując PlonoStart w opakowaniu 10 l oszczędzasz 10 zł,

a zakup preparatu w opakowaniu 20 l pozwala zaoszczędzić 40 zł.

 

Zamówienia

 

PlonoStart można zakupić w sieci sprzedaży środków do produkcji rolnej lub bezpośrednio w firmie PPHU „Bogdan”

Towar zakupiony w firmie PPHU „Bogdan” dostarczamy bez kosztów przesyłki.

 

Zamówienia można składać pod nr tel/fax 58 588 22 42 lub tel. 58 586 00 72 – 3,

poprzez e-mail: bogdan@bogdan.agro.pl

 

albo bezpośrednio za pomocą formularza:

Wysyłanie formularza...

Wystąpił błąd na serwerze.

Otrzymano formularz

P.P.H.U. BOGDAN

Bolesławowo 40/1; 83-250 Skarszewy

tel./fax 58 588 22 42; tel. 58 586 00 72 - 3